Az MSPR világa

Mindannyian tudjuk, hogy a Világ gyárai sokkal nagyobb árumennyiség előállítására képesek, mint amennyit ténylegesen legyártanak. Ez a tény azt jelenti, hogy a cégek sikere már nem a termelő-kapacitásoktól, hanem az értékesítő munkatársak és marketing szakemberek munkájától függ. A XXI. században tehát az eladás kapja a főszerepet, a cég életképessége és sikere pedig azon múlik, hogy mekkora szeletet képes kihasítani magának a piaci tortából.

Az a célunk, hogy a partnereinkkel együttműködve hatékony, személyre szabott megoldásokat dolgozzunk ki, amelyek hozzájárulnak az eredményeik gyors és jelentős javulásához. Az ügyfeleink igényei alapján összeállított, tanácsadást és képzést tartalmazó programok segítségével Ön is javíthat cége versenyképességén, és piaci helyzetén.

Várjuk megkeresését!


FILOZÓFIÁNK

A jó cégeknek joguk van a sikerhez. Az MSPR Üzleti Iskola célja, hogy olyan tudást adjon a hallgatók számára, amellyel üzleti ötleteiket és cégeiket sikerre vihetik.

MÓDSZERÜNK

Meggyőződésünk, hogy napjainkban az MSPR Üzleti Iskola kínálja a legjobb értékesítési és marketing tréningeket.

A tréningeken alkalmazott képzési forma garantálja a maximális eredményességet. A Kovács Tünde által kidolgozott oktatási módszer segítségével a résztvevők a trénig során elsajátítják a szükséges elméleti alapokat, és megtanulják, hogy a tanultakat miként alkalmazzák a gyakorlatban is.

A képzések interaktív formában folynak, ami azt jelenti, hogy a hallgatók bármikor feltehetik kérdéseiket. Elsődleges célunk a hatékonyság, ezért mi azokat a problémákat oldjuk meg, amelyek a résztvevők mindennapi munkája során is előfordulnak. Az MSPR Üzleti Iskolánál a hallgatók olyan tudást kapnak a kezükbe, amely könnyen alkalmazható, és a való élet kihívásaira fókuszál.

És végül, a legfontosabb érv: a tréning során a hallgatók mindvégig a saját cégükön dolgoznak!

CÉGTÖRTÉNET

Az MSPR Üzleti Iskola elődjét, a Gasztrotop Kft.-t 2007. őszén jegyezte be a Budapesti Cégbíróság.

A cég kezdetben a vendéglátó- és a szállodaipar számára kínált tanácsadó szolgáltatásokat, amelyek célja a működési hatékonyság javítása és a forgalom növelése volt.

2008. tavaszán jelent meg első kiadványunk, a Vendéglátás-marketing c. szakkönyv, amely újdonságnak, sőt, hiánypótló szakirodalomnak bizonyult a vendéglátóipari-üzleti könyvek piacán.

2009-ben indult útjára felnőttképzési üzletágunk, amelynek első állomása a Vendéglátás-marketing c. távoktatásos tanfolyam meghírdetése volt.

Még ugyanebben az évben megjelent a második kiadványunk is: Kovács Tünde: Az ügyfélszolgálat művészete c. szakkönyvének második, bővített kiadása.

A 2011. év stratégiai váltást és névváltozást hozott a cég számára. Az új név MSPR Üzleti Iskola lett. Az MSPR betűkombináció a Marketing, a Sales és a Public Relations szavak kezdőbetűiből tevődik össze, amely jól jelzi Iskolánk új, kibővült tevékenységi körét. Az MSPR Üzleti Iskola ettől a ponttól kezdve kilépett a vendéglátóipar ágazati keretei közül, és napjainkban már a gazdaság minden szereplője számára kínál szolgáltatásokat. Ezek közé tartozik a tréningek szervezése, a tanácsadás és a szakkönyvek kiadása is.

Az Iskola átszervezését nagymértékben megkönnyítette, hogy 2011. nyarán Kovács Tünde tanácsadóként csatlakozott hozzánk, és az elmúlt két évtized alatt felhalmozott tapasztalatával a fejlődés aktív részesévé vált.

2012. óta folyamatosan és dinamikusan szélesítjük termékválasztékunkat, illetve tanácsadói szolgáltatásainkat.

2012. őszén jelent meg harmadik kiadványunk: Vaszari Tamás: Ingatlanbefektetés és menedzsment c. könyve, amely elsőként vizsgálja a magyarországi ingatlanszektor működését, az ágazat üzleti lehetőségeit, valamint a válságból való kilábalás folyamatát. A könyv a gyors és sikeres ingatlanértékesítés és az ingatlanfejlesztés lehetőségeit is tárgyalja.

2013. nyarán megjelent negyedik kiadványunk: Kovács Tünde és Vaszari András közös könyve, a Professzionális Értékesítés. A könyv korszerű és jól használaható ismereteket tartalmaz, amelyből minden értékesítő, üzletkötő és cégvezető sokat profitálhat.

2014-ben és 2015-ben sor került a felsőfokú tanfolyamok piaci bevezetésére. Célunk, hogy a jelenlegi négy tanfolyamot - a piaci igényekre fókuszálva - újabb programokkal egészítsük ki, illetve minél több hallgató számára elérhetővé tegyük.

NYILATKOZAT

Az általunk oktatott képzési programok alapjait olyan egyetemesen elismert tudományok alkotják, mint a közgazdaságtan és a pszichológia, valamint a két terület közös halmazát alkotó gazdaságpszichológia.

Az MSPR Üzleti Iskola nem kötődik egyetlen világnézethez vagy valláshoz sem. A módszerünk és az általunk átadott tudás minden ember számára hasznosítható, és az illető személy meglévő tudás- és ismeretanyagához rugalmasan hozzáilleszthető.

ÉRTÉKEINK

Az MSPR Üzleti Iskola a fenti nyilatkozat alapján a gazdasági fejlődés mellett a társadalom fejlődését is fontosnak tartja, ezért az általunk végzett munkán kívül 2012. óta minden évben egy-egy jótékony célú adománnyal támogatjuk a Bosco Szent János Ifjusági, Nevelési és Oktatási Alapítványt, amely a Katolikus Egyházhoz kötődő szervezetként a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását és felzárkóztatását tűzte zászlajára.

STRATÉGIAI PARTNERÜNK

2012. tavaszán stratégiai szövetséget kötött egymással az Európai Üzleti Iskola és az MSPR Üzleti Iskola. Az együttműködés szakmai hátterét a két Iskola egymást kiegészítő profilja adja, amelynek keretében a felek megosztják egymás között az egyes képzési területeket. Az MSPR Üzleti Iskola továbbra is az értékesítési és marketing tréningekre, valamint a területhez kapcsolódó tanácsadásra koncentrál, az Európai Üzleti Iskola pedig a vezetői utánpótlás képzését végzi.

A fiatal vezetők részére kidolgozott tanfolyammal kapcsolatban Vaszari András, a program kifejlesztője elmondta, hogy a hagyományos, iskolarendszeren belüli képzések szinte kizárólag a szakismeretek átadására koncentrálnak, és így a vezetői kompetencákat az ember már jóval a diákévek után, a munkahelyen kényszerül elsajátítani. Ezek közé tartozik a stratégiaalkotás, a projektszervezés, az időgazdálkodás, a munkatársakkal való kommunikáció, és a beosztottak motiválása. De, ugyanilyen lényeges az ügyfelekkel, partnerekkel, vevőkkel való kapcsolattartás is, mert egyik cég sem önmagáért jött létre, hanem azért, hogy másoknak különböző termékeket és megoldásokat kínáljon.

A két cég az együttműködés lehetőségeit a képzéseken kívül a szakkönykiadás területén is szélesíteni kívánja. Ennek első lépése a 2013. augusztusában megjelent Professzionális Értékesítés c. könyv, amelynek szerzői, Kovács Tünde és Vaszari András immár több, mint két évtizedes vállalatfejlesztési tapasztalattal rendelkeznek, amely során értékesítési vezetők és értékesítők százaival kerültek kapcsolatba.