Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelés marketing-tevékenység során

Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.

Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat az MSPR Üzleti Iskola nem küld. Az MSPR Üzleti Iskola kijelenti, hogy marketingtevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése szerint különleges adatnak minősülő adatot.

Adatkezelés képzési szolgáltatások esetében

A hozzánk beérkezett képzési szolgáltatás megrendelésekor a Megrendelők saját akaratukból adják meg nevüket, valamint a számlázhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az alábbiak szerint: munkahely neve, számlázási címe, postai címe, kapcsolattartásra alkalmas telefon és elektronikus levélcím. Ezeket az adatokat a képzési szolgáltatás teljesítése után az MSPR Üzleti Iskola haladéktalanul megsemmisíti, kivéve az olyan dokumentumokon (számlák, szerződések) szereplő adatokat, amelyeket a számviteli jogszabályoknak megfelelően tovább szükséges őrizni. A hatályos jogszabályoknak megfelelő kötelező őrzési idő után a fent nevezett dokumentumokat - és a rajtuk szereplő adatokat - haladéktalanul megsemmisítjük. Az MSPR Üzleti Iskola a birtokába jutott adatokat indokolatlanul nem tárolja, azokat harmadik fél részére nem továbbítja, valamint marketing-tevékenység céljából nem használja fel, kivéve, ha az adat tulajdonosa ezt kifejezetten kéri munkatársunktól. Az MSPR Üzleti Iskola vélelmezi, hogy a képzési szolgáltatást Megrendelő a fent nevezett adatokat szabad elhatározásából bocsátotta rendelkezésére, s ezzel az adatkezeléshez ráutaló magatartásával hozzájárul.

Adatkezelés könyvmegrendelés esetén

Könyvmegrendelés esetén a Megrendelő saját akaratából adja meg nevét, valamint a szállításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges postai és szállítási címet, valamint telefonszámot és email címet. Megrendelésével a Megrendelő hozzájárul, hogy az MSPR Üzleti Iskola a megrendelt termék szállításához, valamint számlázáshoz a megadott adatokat felhasználja. Ezeket az adatokat a megrendelés teljesítése után az MSPR Üzleti Iskola haladéktalanul megsemmisíti.

Amennyiben adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@mspr.hu email címen!

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete